Μάθε μπαμπά μου να χορεύεις

Μάθε μπαμπά μου να χορεύεις

Στη συνέχεια του προηγούμενου άρθρου με την ενασχόληση των παιδιών με τον παραδοσιακό χορό, τώρα θα ασχοληθούμε με τους ενήλικες και ειδικότερα με αυτούς που ξεκινούν την ενασχόλησή τους με αυτόν κάπως «αργά». «Γιατί άνθρωποι που δεν έχουν ξανασχοληθεί με τον χορό τον προτιμούν;» «Τι έχει να τους προσφέρει ο χορός;» «Γιατί ξεκινούν σχετικά αργά…